VOJAKA Kampformulier

Het is bijna zover! Het VOJAKA vind plaats van 28 april t/m 3 mei 2024. Graag ontvangen we wat meer informatie m.b.t. uw kind.

Dit formulier wordt niet gedeeld met derden en zal alleen door de desbetreffende leiding en het bestuur ingezien worden. Het formulier wordt verwijderd na afloop van ons kamp.

Persoonlijke gegevens

Extra gegevens

Medische gegevens

Naam medicijnen, reden & tijd om ze in te nemen.

Kunt uw kind er gedurende de reis last van hebben?
Zo ja, hoe is dat te merken?
Hoe moet er dan gehandeld worden?
Welke allergie/overgevoeligheid heeft uw kind?
Hoe moet er eventueel gehandeld worden indien uw kind toch in aanraking komt?
Welk dieet heeft uw kind?
Welke hulp heeft uw kind nodig?
Epilepsie:
- Wat gebeurt er bij zo ́n aanval?
- Kan de aanval door bepaalde gebeurtenissen (bijv. spanning) worden opgewekt?
- Kunt u een aanval zien aankomen? Zo ja, hoe?
- Wat is de beste benadering (door bijv. begeleiders) tijdens en vooral na de aanval?

Specialist:
- Naam specialist
- Waarvoor?

Suikerziekte:
- Hoe zijn de eerste verschijnselen van een Hypo / Hyper?
- Zijn er speciale maatregelen nodig voor het meedoen aan bepaalde activiteiten. Zo ja welke?

Hartafwijking:
- Houdt de afwijking een beperking in voor het meedoen aan bepaalde activiteiten. Zo ja welke?