Portretrecht

Tijdens activiteiten van Scoutinggroep The Rangers of activiteiten waaraan Scoutinggroep The Rangers deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf te zien zijn.

Deelname aan activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan Scoutinggroep The Rangers om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden.

Scoutinggroep The Rangers zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat door een e-mail te sturen naar: info@scoutingtherangers.nl