Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat activiteiten bij onze scoutinggroep voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van onze scoutinggroep zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt (grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval) waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor deelnemers, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen ons groep een vertrouwenspersoon aangesteld, uiteraard staan onze bestuursleden ook voor je klaar. De vertrouwenspersoon van onze scoutinggroep is Kim Dijkstra en ze is te bereiken via e-mail.

Taken van een vertrouwenspersoon
Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:
• Het bespreken van vertrouwelijke kwesties;
• Eerste opvang als je bent lastiggevallen en hulp en advies nodig hebt;
• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
• Informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
• Begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie, bijvoorbeeld bij Scouting Nederland;
• Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.