Bestuur

Net als veel andere verenigingen hebben wij een aantal vrijwillige medewerkers die zich elke week inzetten voor onze groep. Alleen door de inzet van deze mensen kunnen wij onze activiteiten doen.

Wij zijn op zoek naar mensen die een paar uur in de maand ons willen helpen en zitting willen nemen in het bestuur van onze groep, scoutingervaring is niet vereist. Het bestuur is belast met de algemene zaken van onze groep, hierbij moet gedacht worden aan onder andere; huisvesting, contributie, subsidie aanvragen en het contact met de deelgemeente.
Mocht u interesse hebben neem dan contact op of bel met Frans (06-51 55 58 70)

Op dit moment hebben wij de volgende bestuursleden:
Voorzitter: Frans Luijten
Secretaris: vacant
Penningmeester: Annie Mets
Algemeen bestuurslid: Erik Zeven
Algemeen bestuurslid: vacant