Verklaring omtrent gedrag

Het bestuur van Scoutinggroep The Rangers vindt het belangrijk dat haar deelnemers in een veilig klimaat aan activiteiten kunnen deelnemen. Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie aan het licht.

Eén van de maatregelen die ter preventie van Seksuele Intimidatie genomen is is het verplicht invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze groep kan uitoefenen. Voor alle vrijwilligers binnen onze scoutinggroep wordt (verplicht) een VOG aangevraagd.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Deze gedragscode is opgenomen in het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en daardoor voor alle leden van toepassing.

We doen er alles aan om dat te bereiken; met nieuwe vrijwilligers wordt een intake gesprek gehouden en er worden trainingen gegeven. Alle kaderleden (vrijwilligers) dienen zich te houden aan de landelijk gedragscode die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen.

Daarnaast maken we gebruik van een stappenplan waarmee het onderwerp sociale veiligheid binnen de groep bespreekbaar is en we zorgen voor een veiligere omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project ‘In veilige handen’ meer informatie over dit project is te vinden op scouting.nl

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Justitie